Truffle XO Sauce

Truffle XO Sauce - The Five Sense Gift Pack

HKD $2,380.00

Contact Us if you wish to purchase this item.

Truffle XO Sauce - The Original

HKD $1,280.00

Contact Us if you wish to purchase this item.

Truffle XO Sauce - The Connoisseurs Pack

HKD $3,380.00

Contact Us if you wish to purchase this item.